Kursseista yleisesti

 

Kaikille kursseille mahtuu 6 koirakkoa. Kurssi toteutuu mikäli väh. 4 koirakkoa osallistuu/kurssi.

Kurssit sisältävät 1 teoriatunnin sekä luentomateriaalin ja 5 käytännön harjoituskertaa.

Koiralla oltava voimassa olevat rokotukset (kennelliiton rokotussääntöjen mukaisesti). Koira on kurssin aikana omistajansa vastuulla, joten huolehdithan riittävästä vakuutusturvasta. Jos koiralla on tarttuva tauti (esim. kennelyskä tai ulkoloisia) sen kanssa ei voi osallistua kurssille.

Koulutus tapahtuu pienryhmissä, joka mahdollistaa jokaisen kurssilaisen yksillöllisen ohjauksen.

Koulutuksessa käytetään positiivisen vahvistamisen keinoja. Positiivinen vahvistaminen on menetelmä, joka perustuu halutun käytöksen oikea- aikaiseen palkitsemiseen.

Kurssien tarkoituksena on luoda hyvä suhde koiran ja omistajan välille sekä antaa valmiuksia koiran kanssa elämiseen kaupungistuneessa nyky-yhteiskunnassa. Tavoitteena on hyvin käyttäytyvä, iloinen ja omistajansa hallinnassa oleva yhteiskuntakelpoinen koira.

Tällä hetkellä ei ole kursseja alkamassa.

Pentukurssi

Kurssi on tarkoitettu 4-9kk ikäisille koirille. Kurssilla opetellaan arkielämässä tärkeitä taitoja, kuten kontaktia, luoksetuloa, hihnakäyttäytymistä, luoksepäästävyyttä ja käsiteltävyyttä. Lisäksi kurssilla opeteltavia asioita ovat istuminen, maahanmeno, sivulle tulo ja seuraamisen alkeet.

Pentukurssin jatkokurssi

Kurssi on tarkoitettu pentukurssin käyneille tai vastaavat taidot omaaville pennuille/nuorille koirille. Kurssilla harjoitellaan osittain samoja asioita kuin pentukurssilla, mutta harjoitteluun lisätään jo vaativampia elementtejä, kuten satunnainen palkkaus, lisähäiriöt ja pidempikestoinen harjoittelu. Lisäksi harjoitellaan myös seuraamista ja paikallaoloa.

Jäljestyksen alkeet –kurssi

Teoriassa käydään läpi koiran oppimismetodiikkaa, luonnollisten toimintojen hyödyntämistä jälkiharjoittelussa, pentujäljen esivalmistelut ja perusharjoitus sekä jäljestyksessä tarvittavat varusteet.

Käytännön harjoitukset aloitetaan pellolla, mutta kurssin aikana siirrytään pellolta metsään ja harjoituksia vaikeutetaan jokaisen koirakon edistymisen ja tason mukaan.

Jäljestyksen jatkokurssi

Kurssi on tarkoitettu jäljestyksen alkeet- kurssin käyneille tai vastaavat taidot omaaville koirakoille.

Teoriassa käydään läpi tuuliolosuhteiden hyödyntämistä jälkiharjoittelussa, kulmat ja esineet jäljellä sekä jäljen etsiminen/ etsintäjanalla eteneminen.

Käytännön harjoitukset toteutetaan pääasiassa metsässä vaihtelevilla pinnoilla, mutta koirakon edistymisen mukaan voidaan tehdä harjoituksia myös mm. sora/asfalttipinnalla.

Käyttäytymiskokeeseen (BH) valmistava kurssi

Kurssi on tarkoitettu pentukurssin jatkokurssin käyneille tai vastaavat taidot omaaville. Kurssilla harjoitellaan käyttäytymiskokeessa vaadittavia asioita, joita ovat:

Seuraaminen kytkettynä
Seuraaminen kytkemättömänä
Liikkeestä istuminen
Liikkeestä istuminen/maahanmeno ja luoksetulo
Paikallolo häiriön alaisena
Henkilöryhmä
Kaupunkiosuus/ liikenteeseen suhtautuminen

Käyttäytymiskokeeseen voivat osallistua kaiken rotuiset ja kokoiset koirat. Kokeeseen osallistumisen alaikäraja on 12 kk. Kokeeseen osallistuessaan koiran on oltava rokotettu ja tunnistusmerkitty Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaan ja sen oltava merkitty Suomen Kennelliiton tai sen hyväksymään koirarekisteriin. Ohjaajan on oltava Suomen Kennelliiton tai sen jäsenyhdistyksen jäsen.

Arkitottelevaisuuskurssi

Kurssi on tarkoitettu nuorille/aikuisille yli 1-vuotiaille koirille.

Kurssilla käydään läpi arkielämässä tärkeitä taitoja kuten, kontaktia ohjaajaan, seuraamista ja luoksetuloa. Kurssilla harjoitellaan myös toisten koirien ohittamista, vieraiden ihmisten kohtaamista sekä muun liikenteen seassa kulkemista.