TIETOSUOJASELOSTE Studio Karvakorvat Tmi

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen ja se vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn koko EU:n alueella. Asetuksen tavoitteena on parantaa luonnollisten henkilöiden oikeusturvaa henkilötietojen käsittelyn osalta. Merkittävin muutos tietosuoja-asetuksessa on, että henkilöllä on oikeus pyytää henkilötietojaan tarkastettavaksi, korjattavaksi tai poistettavaksi. Rekisterinpitäjän tulee huolehtia siitä, että henkilöistä tallennetaan ainoastaan tarpeellinen tieto. Tätä tietoa voidaan säilyttää niin kauan kuin se käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten käsittelemme henkilötietojasi (mukaan lukien henkilötietojen kerääminen, käyttö, luovuttaminen, säilytys ja suojaus) ja mitä oikeuksia sinulla on asiakkaana.

Studio Karvakorvat Tmi on rekisterinpitäjä ja vastuussa henkilötietojesi keräämisestä, käytöstä, luovuttamisesta, säilytyksestä ja suojaamisesta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, sisäisten sääntöjensä ja käytäntöjensä sekä soveltuvien kansallisten lakien mukaisesti.

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot
Nimi: Studio Karvakorvat Tmi
Meidät tavoittaa
-sähköpostitse osoitteesta studiokarvakorvat@gmail.com
-verkkosivujen kautta www.studiokarvakorvat.com
-Puhelimitse 040 5179498
-Tietosuojavastaava Mari Kaislasuo, johon voi ottaa yhteyttä lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen studiokarvakorvat@gmail.com

Henkilötietojen käyttö
– Viestintä asiakkaan kanssa
– Laskutus
– Palvelujen ja etujen tarjoaminen

Käsittelemme henkilötietojasi noudattaaksemme lakiin perustuvia velvoitteitamme, jotka määritellään yleisessä tietosuoja-asetuksessa (EU) 2016/679.

Tietojen kerääminen
Tallennamme asiakkaan puhelinnumeron ja nimen ajanvarauskirjaan.
Keräämme sinusta tietoja seuraavista lähteistä:
– Suoraan kyseessä olevalta asiakkaalta

Tietojen säilyttäminen
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ajanvarauskirjassa

Tietojen luovuttaminen
Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolisille.
Tietoja ei luovuteta EU:n ja ETA:n ulkopuolisille.

Oikeutesi
Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen studiokarvakorvat@gmail.com

Tarkastusoikeus
Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Poisto-oikeus
Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Valitusoikeus
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavastaavalle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen).

Päivitykset
Tarkistamme tietosuojaselostettamme jatkuvasti, ja voimme ajoittain muuttaa sitä (pääasiassa lakia ja tietosuojakäytäntöjä noudattaaksemme). Päivitetty versio on nähtävissä yrityksen internet- sivuilla. Tämä seloste on päivitetty 15.8.2018