TIETOSUOJASELOSTE Studio Karvakorvat Tmi

 

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen ja se vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn koko EU:n alueella. Asetuksen tavoitteena on parantaa luonnollisten henkilöiden oikeusturvaa henkilötietojen käsittelyn osalta. Merkittävin muutos tietosuoja-asetuksessa on, että henkilöllä on oikeus pyytää henkilötietojaan tarkastettavaksi, korjattavaksi tai poistettavaksi. Rekisterinpitäjän tulee huolehtia siitä, että henkilöistä tallennetaan ainoastaan tarpeellinen tieto. Tätä tietoa voidaan säilyttää niin kauan kuin se käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Jatkamalla verkkopalvelun käyttöä hyväksyt seuraavan tietosuojaselosteen ja evästeiden käytön verkkopalvelussa.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten käsittelemme henkilötietojasi (mukaan lukien henkilötietojen kerääminen, käyttö, luovuttaminen, säilytys ja suojaus) ja mitä oikeuksia sinulla on asiakkaana.

Studio Karvakorvat Tmi on rekisterinpitäjä ja vastuussa henkilötietojesi keräämisestä, käytöstä, luovuttamisesta, säilytyksestä ja suojaamisesta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, sisäisten sääntöjensä ja käytäntöjensä sekä soveltuvien kansallisten lakien mukaisesti.

 

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Studio Karvakorvat Tmi
Mari Kaislasuo
Mannisentie 2
77700 RAUTALAMPI
mari@studiokarvakorvat.com

 

Henkilötietojen käyttö

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään tilausten käsittelyyn, laskutuksen hoitamiseen, asiakassuhteiden ja yhteydenottojen hoitamiseksi.

Käsittelemme henkilötietojasi noudattaaksemme lakiin perustuvia velvoitteitamme, jotka määritellään yleisessä tietosuoja-asetuksessa (EU) 2016/679.

 

Tietojen kerääminen

Verkkokaupan asiakasrekisteriin kerätään rekisteröidyistä asiakkaista perustietoja tilauksen yhteydessä, kuten: Nimi, osoite, puhelin, sähköposti, verkkokaupan tilaustiedot.

Rekisterinpitäjä rekisteröi studiokarvakorvat.com verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

Tallennamme trimmausasiakkaan puhelinnumeron ja nimen ajanvarauskirjaan.

Rekisterinpitäjä rekisteröi ne tiedot, jotka asiakas itse ilmoittaa trimmausaikaa varatessaan.

 

Rekisterin suojaaminen

Verkkokaupassa käytetään suojattua yhteyttä https://. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsee käsiksi vain rekisterin pitäjä. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

 

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja ei luovuteta EU:n ja ETA:n ulkopuolisille.

Asiakastietoja ei koskaan luovuteta markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissa puutteita tai virheitä, voit pyytää meitä korjaamaan virheelliset tai puuttuvat tiedot.

 

Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

 

Poisto-oikeus
Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen).

Rekisteröidyn oikeuksien pyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostitse mari@studiokarvakorvat.com.

 

Evästeet ja selailun seuranta

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (“cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Studio Karvakorvat yrityksen ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.

Verkkosivustolla on käytössä Google Analytics -seurantaohjelma. Palvelu voi käyttää evästeitä, jäljitteitä ja yms. tekniikoita kerätessään ja vastaanottaessaan tietoja sivustomme kävijöistä ja käyttää näitä tietoja palvelujen tarjoamiseen ja mainosten kohdentamiseen.

Kerätyistä tiedoista ei voi koskaan tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä. Voit halutessasi estää Google Analytics seurantatietojen antamisen, asentamalla selaimeesi Google Analyticsin opt-out lisäosan.

 

Säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteeseen liittyvien henkilöiden tiedot poistetaan 2 vuoden kuluttua asiakassuhteen päättymisestä.

 

Päivitykset

Tarkistamme tietosuojaselostettamme jatkuvasti, ja voimme ajoittain muuttaa sitä (pääasiassa lakia ja tietosuojakäytäntöjä noudattaaksemme). Päivitetty versio on nähtävissä yrityksen internet- sivuilla. Tämä seloste on päivitetty 23.7.2019.